RB1 4227 RB1 4749 RB2 5002 RB1 4445 RB1 3973 RB1 4030 RB1 4067 RB1 4687 8 49 30 December 2014 175 IMG 2225 (1) P1000241 IMG 2356 31 RB1 4025 RB1 4036 RB1 4093 RB1 4331 London2 RB1 4488 RB1 4744 RB1 4790 RB1 4868 RB1 4962 RB2 5072 RB3 5085 RB3 5182

Croeso i Ysgol Penbre

Mae Ysgol Penbre yn ysgol hapus, bywiog a chroesawgar lle gwelir pawb yn cyd-weithio i ddarparu amrywiaeth o brofiadau ac ystod o gyfleoedd  gyda’r nod o osod sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol pob plentyn.

 

Ysbrydolwn ein disgyblion trwy gyflwyno cwricwlwm eang a chyffrous .

Ein nod yw i annog pob disgybl i feithrin hunanhyder yn eu gallu personol: mae gennym ddisgwyliadau uchel sy’n rhoi pwyslais ar bawb i geisio eu gorau glas.

 

Mae plant yn dysgu orau pan yn teimlo’n hapus ac yn ddiogel felly mae holl staff yr ysgol yn ymroddedig i gefnogi’n disgyblion a’u teuluoedd i sicrhau eu bod yn barod ac yn abl i ddysgu.  Anelwn at sicrhau fod profiadau dysgu’r disgyblion yn berthnasol, cyffrous a phwrpasol ac wedi eu seilio ar ddatblygu sgiliau sylfaenol.

 

Gobeithio y gwnewch fwynhau crwydro ein gwefan a darganfod mwy am ein hysgol.  Ond, pe bai gennych gwestiynnau ychwanegol yna peidiwch oedi cysylltu â ni’n uniongyrchol.

 

Mae’r staff, llywodraethwyr, disgyblion a rhieni i gyd yn chwarae rhan allweddol yn nhaith addysgol pob plentyn.  Edrychwn ymlaen at  ddod i adnabod eich plentyn a rannu’r daith yma gyda nhw.